0 και 1
 Θα κάτσω στον υπολογιστή όλο το βράδυ
 να υπολογίσω πόσο αξίζει η ανθρώπινη ζωή
 Θα κάτσω στον υπολογιστή όλο το βραδύ
 και το πρωί θα έχω το αποτέλεσμα